Ανοικτός Διάλογος Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή, με Γονείς Μαθητών

Θέμα: Ανοιχτός Διάλογος Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή, με Γονείς Μαθητών Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού

Αγαπητοί γονείς,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, θα βρίσκεται, στις 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 5:00 μ.μ., στο Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού, για Δημόσια Διαβούλευση με Γονείς Μαθητών Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού.

Ως θέμα της Διαβούλευσης έχει οριστεί το εξής: “Συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στη μείωση της ανεργίας των νέων: Επιλογή κλάδου σπουδών, επιλογή επαγγέλματος, σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας”.