Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό προσωπικό 2018-2019

Διδακτικό προσωπικό 2017-2018

Διεύθυνση του σχολείου μας

Διδακτικό προσωπικό 2016-2017

img_0607

Η Διεύθυνση του σχολείου μας

img_0449

Συνεδρίαση προσωπικού στο γραφείο του Διευθυντή

Διδακτικό προσωπικό 2015-2016

IMG_0330-1

Ο Διευθυντής του σχολείου μας κ. Θεόδωρος Ζουρμπάνος.

IMG_0003

Διδακτικό προσωπικό 2014-2015

teachers (Αντιγραφή)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *