Διδακτικό προσωπικό 2016-2017

 

1. Θεόδωρος Ζουρμπάνος Διευθυντής
2. Λίτσα Ζαννετίδου Βοηθός Διευθύντρια (Γ΄1)
3. Αιμιλία Χ’Κυριάκου Βοηθός Διευθύντρια (Στ΄1)
4. Δήμητρα Δημητρίου Βοηθός Διευθύντρια (Στ΄3)
5. Γιαννούλα Χριστοφορίδου Τέχνη
6. Χαρίκλεια Αριστείδου Αγωγή Υγείας
7. Έλενα Ποταμίτου Ε΄2
8. Κυριακή Παπά Δ΄1
9. Έλενα Μαραθεύτη Ε΄3
10. Ελένη Κωνσταντινίδου Ε΄2
11. Ιωάννα Ανδρέου Δ΄3
12. Ελένη Κυριάκου Δασκάλα
13. Κυριάκος Πετούσης Μουσική
14. Χριστιάνα Χριστοδουλίδου Στ΄2
15. Πανίκος Κίμωνος Φυσική Αγωγή
16. Ζωή Παναγίδου Γ΄2
17. Ευαγγελία Κουζαρίδου Β΄2
18. Ειρήνη Τεμετέ Αγγλικά
19. Γεωργία Δημητρίου Δ΄2
20. Ανδρέας Κελίρης Μουσική
21. Μαρία Λαζάρου Δασκάλα
22. Φλωρεντία Μηνά Δασκάλα
23. Σταυρούλα Κυριακίδου Α΄2
24. Παναγιώτα Αθανασιάδου Α΄1
25. Μαρίνα Μούστρα Β΄1
26. Αφροδίτη Ευέλθοντος Α΄3
27. Χριστιάνα Νικολάου Β΄2
28. Ανάστα Ονουφρίου Ιωάννου Ειδική Εκπαιδευτικός
29. Άννα Δημητρίου Ειδική Εκπαιδευτικός
30. Στέλλα Ευθυμίου Λογοθεραπεύτρια