Διεξαγωγή σχεδίου Πολιτικής Άμυνας

Στις 17 Νοεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης σε περίπτωση σεισμού.  Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.