Διεξαγωγή Άσκησης Πολιτικής Άμυνας

Εφαρμογή σχεδίου δράσης σε περίπτωση σεισμού. Εκκένωση σχολείου.

IMG_6349 (Αντιγραφή) IMG_6351 (Αντιγραφή) IMG_6352 (Αντιγραφή) IMG_6354 (Αντιγραφή)

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *