Εισφορά στην Πορεία Χριστοδούλας

Μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου παραδίδουν τα χρήματα για τον Έρανο της Πορείας Χριστοδούλας