Επίσκεψη Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικόλαου

Ο Διευθυντής του Σχολείου μας κ. Θεόδωρος Ζουρμπάνος με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο.