Βοηθητικό Προσωπικό

     

Ο διευθυντής κ. Θεόδωρος Ζουρμπάνος με το Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου μας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *