Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια – Εκπροσώπηση σχολείου

Το σχολείο μας αντιπροσώπευσε και φέτος ομάδα παιδιών της Στ’ τάξης στα Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια, την Παρασκευή 15 Μαϊου 2015, στο Δημαρχείο Λεμεσού. Τα παιδιά συνεδρίασαν στο Δημοτικό Μέγαρο παρουσιάζοντας μια εκπληκτική εργασία με θέμα

“Graffiti τέχνη ή βανδαλισμός”.

Τη γενική επιμέλεια για την παρουσίαση είχε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.