Πρόγραμμα ΚΕΝΘΕΑ

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορινής κ.κ. Ησαϊας παραδίνει στον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Θεόδωρο Ζουρμπάνο τιμητικό δίπλωμα για τη συμμετοχή των μαθητών της Ε΄ τάξης στο πρόγραμμα του ΚΕΝΘΕΑ “Οδυσσέας”.