Φυσική Αγωγή

Σχολική Χρονιά 2014- 2015

Χιονοδρομίες – Τρόοδος – Στ’ τάξη

 

Palai de Sport – Γενική Άθληση Ε’ δημοτικού

 

Παιχνίδια στην αυλή Α’-Στ’

 

Φυσική Αγωγή (εβδομάδα 9)

 

Φυσική Αγωγή (εβδομάδα 10)

 

Φυσική Αγωγή (εβδομάδα 11)